Contemporary Jewish Writing in Sweden
An Anthology


Edited by Peter Stenberg
Tillbaka till startsidan-->Sammanfattning
Tillbaka till startsidan

Innehållsförteckningen

Recensioner

Omslaget

Mer information?

Beställ från Amazon

Beställ från förlaget

Beställningsblankett

Sammanfattning

På svenska
In English

Aldrig tidigare har judiska författare som skriver på svenska fått sina texter samlade i en enda volym. Här får vi tillfälle att beskåda de särskilda förhållanden som präglade det judiska livet i Sverige och övriga Norden på 1900-talet. Under andra världskriget fick Sveriges lilla, väletablerade och assimilerade judiska samhälle aldrig den etniska stämpel som blev så ödesdiger för de allra flesta europeiska judar. Äldre och medelålders svenskfödda judiska författare betraktar sig själva först och främst som svenskar. Sedan 1960-talet har dock Sverige fått allt fler invandrare och den yngre generationen skriver ur ett helt annat perspektiv.

Tjugo av de tjugotvå författarna i denna antologi är fortfarande högst verksamma, och många av bidragen har skrivits under de senaste femton åren. Varje skildring speglar olika sidor av den judiska identiteten i Sverige, antingen idag eller under den tid då landet spelade en avgörande och omstritt neutral roll i ett krig som blev katastrofalt för Europa och nästan utplånade de europeiska judarna. I denna volym skönjer vi de komplicerade historiska förutsättningar som formade denna period och det största nordiska landets betydelse för händelseförloppet. Contemporary Jewish Writing in Sweden innehåller oförglömliga berättelser av framstående författare i ett av Europas viktigaste litteraturområden, bland annat ett utdrag ur Peter Weiss nyligen upptäckta svenska roman från 1957.

Överst på sidan

Tillbaka till startsidan   |   Innehållsförteckningen   |   Recensioner   |   Omslaget   |   Mer information?

  |   Beställ från Amazon   |   Beställ från förlaget   |   Beställningsblankett   |   Sammanfattning© 2005 by Peter Stenberg.

www.stellarpro.com