Företag - Media - Förlag

Författare av alla slag

Hela webbsidan på engelska

Kontakta

Twenty-first Century Translation and Editing

Söker du

En professionell översättare

som låter dina texter leva

och andas av egen kraft?

Vad är en bra översättning?

Språket är inte bara ett kommunikationsmedel.

Det är vår unika förmåga

att förmedla tankar och känslor.

Det är inte bara en praktisk uppfinning som elden och hjulet.

Språket är vår främsta kontakt

med omvärlden.

Språket är en levande organism

som får liv och kraft i samspelet

mellan ord och tanke.

Översättning är inte bara teknik - stavning och grammatik

- det är kultur, budskap

och sammanhang, dvs kontext.

En bra översättning får styrka och näring från två språk.

En bra översättare har kunskap och känsla

för språkets möjligheter.

 

Vi hoppas Du fått något värdefullt att tänka på.

En bra översättning förstärker Ditt budskap till omvärlden!

Översatt från engelska av Inger Bodahl

Välkommen att kontakta oss!

My Poetry

My YouTube Videos

My Pinterest Pins